Tijdelijke verhardingen​

Tijdelijke verhardingen​

Tijdelijke verharding

Wij leveren én monteren tijdelijke verhardingen die zijn gemaakt van kunststof of aluminium platen met profiel. De vloerplaten zijn met elkaar verbonden zonder overlap. Hierdoor zijn ze veilig in gebruik.
Het betreft verschillende soorten platen van verschillende materialen en verschil in formaat, met als toepassing Tijdelijke (toegangs)wegen, parkeerplaatsen, bouwplaatsen, bouwrijplaten, wandelpaden. 

De keuze voor een product is mede afhankelijk van het type belasting, gebruik en de ondergrond. Deze keuze wordt gemaakt op basis van onze deskundigheid en jarenlange ervaring.

Heden ten dage waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker wordt, is het verhuren van tijdelijke verhardingen interessant alternatief voor een permanente oplossing.

Wij zorgen voor een duurzame solide basis