Infra

Infra

Infra

Daar waar werkzaamheden worden uitgevoerd zullen tijdelijke voorzieningen ingezet worden om de omgeving veilig te houden en de doorstroom van verkeer goed te laten verlopen. Door jarenlange ervaring is Euro Tec een betrouwbare partner voor overheid en bedrijven in grote infrastructurele projecten en vraagstukken.

Grond-, wegen- en waterbouw. We hebben er allemaal belang bij. In Nederland wordt dagelijks gewerkt aan een goede infrastructuur met prettig berijdbare wegen, stevige bruggen en veilige dijken en damwanden.

Veelvuldig worden wij gevraagd om tijdelijke omleidingswegen aan te leggen voor voetgangers en fietsers. Daarnaast leveren wij ook rijplaten voor tijdelijke wegen, parkeerplaatsen en andere tijdelijke verhardingen, inclusief alle bijbehorende materialen, wegmarkeringen en belijning.

Huren is hartstikke duurzaam!

Onze producten zijn veelal samengesteld uit gerecycled materiaal en worden duurzaam ingezet op allerlei gebieden. Na iedere uitleen worden de materialen goed gereinigd en onderhouden om hun levensduur te verlengen. Daar waar producten door regelmatig hergebruik gebreken vertonen worden deze door de fabrikant op innovatieve wijze omgevormd tot nieuwe producten. Zo houden we de kwaliteit van onze producten hoog en dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie.

Onze producten zijn veelal samengesteld uit gerecycled materiaal en worden duurzaam ingezet op allerlei gebieden. Na iedere uitleen worden de materialen goed gereinigd en onderhouden om hun levensduur te verlengen. Daar waar producten door regelmatig hergebruik gebreken vertonen worden deze door de fabrikant op innovatieve wijze omgevormd tot nieuwe producten. Zo houden we de kwaliteit van onze producten hoog en dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie.